Verdigrunnlag

PÅLITELIG

Vi forfølger et konsekvent null-defekt-mål for tjenesten vår og 100 % leveringspålitelighet. For å nå disse målene gjør vi nødvendige og økonomisk forsvarlige tiltak.

 

KUNDEFOKUS

Vårt bedriftsmål er å skape kundefordeler. Kun den aller høyeste kvaliteten og oppfyllelsen av kundens krav sikrer vår suksess og konkurransefortrinn. Det er dette alle våre ansatte står for.

 
 

KONTINUERLIG FORBEDRING

Vi måler jevnlig kvaliteten og lønnsomheten til prosessene våre. På bakgrunn av egnede nøkkeltall evaluerer vi resultatene og setter i gang målrettede tiltak dersom det oppstår avvik. Vi konsentrerer oss om innovative løsninger og på å øke effektiviteten. Dette er også et krav vi stiller til våre leverandører.

 
 
 

ANSATTE

Våre ansatte står for vår kvalitet. Vi velger, instruerer og lærer opp våre ansatte nøye. I vårt opplæringskonsept gjør vi våre ansatte oppmerksomme på miljøvern, ressursforvaltning og arbeidssikkerhet. Vi bygger på ideene til våre ansatte – en hjørnestein i deres motivasjon.

 

PERSONLIG ANSVAR

Oppnåelse av kvalitetsmål kan kun oppnås dersom alle ansatte opptrer ansvarlig i samarbeid med ledelsen. Alle ansatte er ansvarlige for å unngå risiko for andre og miljøet og for strengt å følge forskrifter og lover knyttet til arbeidssikkerhet, helse og miljøvern og energiledelse. Scenarier for potensielle hendelser granskes regelmessig med våre ansatte for å sikre at vi er best mulig forberedt.

 
 

PROSESSLEDELSE

Vi utformer våre prosesser slik at menneskers helse og sikkerhet får spesiell oppmerksomhet og skadelige effekter på miljøet holdes nede på et minimum.
Den økonomiske effektiviteten som følge av vår strategi er garantien for trygge arbeidsplasser og for fremtiden til vårt selskap. Vi er alltid transparente for våre ansatte, kunder og leverandører.

 

ENERGIORIENTERING

Vår energiledelse er ansvarlig og økonomisk.
Ved innkjøp av energi, for eksempel til våre anlegg og maskiner, fokuserer vi på drifts- og kostnadseffektivitet. Vårt energiforbruk er permanent vurdert og kontrollert av nøkkeltall. Forbruksverdier analyseres jevnlig for å identifisere forbedringspotensialer på et tidlig stadium og utnytte dem til det fulle. Hver ansatt er forpliktet til å unngå unødvendig energiforbruk.

 

MILJØORIENTERING

Vi er lidenskapelig dedikert til å gi vårt bidrag til samfunnet ved å kontinuerlig arbeide for å beskytte miljøet og bevare ressursene. Vi jobber i henhold til standarder, lovpålagte forskrifter og miljø- og energirelevante spesifikasjoner. For våre ansatte er dette rammen for deres daglige oppgaver.
Vårt styringssystem oppfyller kravene i IATF 16949:2016.

I våre daglige beslutninger finner vi en balanse mellom relevante miljøaspekter og økonomisk gjennomførbarhet.
Dette har enorme effekter, spesielt på restrukturering og investeringer, som må kontrolleres.
Vi forplikter oss til å gjennomgå og evaluere våre miljømål årlig og til å identifisere eventuelle behov for handling.