Grup TIGGES

DECLARACIÓ DE MISSIÓ

FIABILITAT

Perseguim un objectiu coherent de zero defecte per al nostre servei i una fiabilitat de lliurament del 100%. Per assolir aquests objectius, prenem les mesures necessàries i econòmicament justificables.

 

ENFOCAMENT AL CLIENT

El nostre objectiu corporatiu és crear beneficis per al client. Només la màxima qualitat i el compliment dels requisits del client garanteixen el nostre èxit i avantatge competitiu. Això és el que representen tots els nostres empleats.

 
 

MILLORA CONTÍNUA

Mesurem regularment el rendiment de qualitat i la rendibilitat dels nostres processos. A partir de les xifres clau adequades, avaluem els resultats i iniciem mesures específiques si es produeixen desviacions. Ens centrem en solucions innovadores i en augmentar l'eficiència. Aquest és també un requisit que fem als nostres proveïdors.

 
 
 

EMPLEATS

Els nostres empleats representen la nostra qualitat. Seleccionem, instruim i formem acuradament els nostres empleats. En el nostre concepte de formació, sensibilitzem els nostres empleats sobre la protecció del medi ambient, la gestió dels recursos i la seguretat laboral. Ens basem en les idees dels nostres empleats, una pedra angular de la seva motivació.

 

RESPONSABILITAT PERSONAL

L'assoliment dels objectius de qualitat només es pot aconseguir si tots els empleats actuen de manera responsable en cooperació amb la direcció. Tots els empleats són responsables d'evitar riscos per als altres i per al medi ambient i de complir estrictament les normatives i lleis relatives a la seguretat laboral, la salut i la protecció del medi ambient i la gestió energètica. Els escenaris d'incidències potencials són revisats periòdicament amb els nostres empleats per assegurar-nos que estem preparats de manera òptima.

 
 

RESPONSABILITAT PERSONAL

Dissenyem els nostres processos perquè la salut i la seguretat de les persones rebin una atenció especial i els efectes nocius sobre el medi ambient es redueixin al mínim.
L'eficiència econòmica derivada de la nostra estratègia és la garantia de llocs de treball segurs i de futur de la nostra empresa. Sempre som transparents amb els nostres empleats, clients i proveïdors.

 

ORIENTACIÓ ENERGÈTICA

La nostra gestió energètica és responsable i econòmica.
En l'adquisició d'energia, per exemple per a les nostres plantes i màquines, ens centrem en l'eficiència operativa i de costos. El nostre consum energètic està permanentment avaluat i controlat per xifres clau. Els valors de consum s'analitzen periòdicament per identificar potencials de millora en una fase inicial i explotar-los al màxim. Tots els empleats es comprometen a evitar el consum d'energia innecessari.

 

ORIENTACIÓ AMBIENTAL

Ens dediquem apassionadament a fer la nostra contribució a la societat treballant contínuament per protegir el medi ambient i preservar els recursos. Treballem d'acord amb les normes, les normatives legals i les especificacions mediambientals i energètiques rellevants. Per als nostres empleats, aquest és el marc de les seves tasques diàries.
El nostre sistema de gestió compleix els requisits de la IATF 16949:2016.

En les nostres decisions diàries, aconseguim un equilibri entre els aspectes ambientals rellevants i la viabilitat econòmica.
Això té efectes immensos, sobretot en les reestructuracions i les inversions, que cal controlar.
Ens comprometem a revisar i avaluar els nostres objectius ambientals anualment i a identificar qualsevol necessitat d'actuació.